steenberg18solomon's Sportler-Homepage

Profil
Persönliche Aktivitätsstufe:
0.00 - Muschel
Mitglied seit 09.04.2018 18:50:48
Homepage Zum Öffnen Klicken
Anzahl Trainingseinheiten 0
Gesamtdistanz 0.00 km
Gesamtzeit 0.00:00:00
Kalorien 0 kcal
ActivePoints 0 kJ/kg
Ø Geschw. 0.00 km/h
Min. Höhe 0 m
Max. Höhe 0 m
Aufstiegsmeter gesamt 0 m
Abstiegsmeter gesamt 0 m

Azt lehet hisz, hogy foci sport teveacute;kenyseacute;g, hol te vagy a tehetseacute;g vagy nem. Ez nem mindig a fokon. Azzal, kideriacute;teni, az uacute;j keacute;szseacute;gek a eacute;rtelmes jaacute;teacute;kosok, tud javiacute;tja a video jaacute;teacute;k , valamint az nyereseacute;g nyugtaacute;zaacute;s a teruuml;let. Fenntartaacute;sa olvasaacute;s meacute;g touml;bb mutatoacute;k , valamint tanaacute;csot. Ha megszerzeacute;se foci stopli, laacute;tom, joacute; a meacute;retuuml;k. unibet amp;eacute;lő fogadamp;aacute;s Ők kellene, hogy szűk eacute;s sok arch taacute;mogataacute;st. Tovaacute;bbaacute;, a stopli kell lehetőveacute; boka aacute;thelyezni kouml;nnyen. Hasznaacute;lati figyelmezteteacute;s, a hibaacute;s stopli lehet kaacute;r. Nem megproacute;baacute;lja, hogy objektiacute;v, kiveacute;ve, ha a beaacute;lliacute;taacute;s kiemelkedik. Ellenőrzeacute;se a csapattaacute;rs annak eacute;rdekeacute;ben, hogy segiacute;tsen, mikor a moacute;dszer a objektiacute;v nem vilaacute;gos. Helyett ceacute;lzoacute; venni a dicsőseacute;g egyeduuml;l, aacute;t a labda nekik, , amilyen gyorsan csak To learn more, go to website: http://sportbet-bonus.com/unibet-sportfogadas-bonusz/
 

Wo auf der Welt ist steenberg18solomon?

Letzter bekannter Standort:
nicht bekannt
Live-Tracking-Update alle 5 Sek.-1 Stunde
Vollbild-Anzeige NEU in Google Earth anzeigen 

Freunde


Sportler Distanz
km
Dauer Kalorien
kcal
(noch keine bestätigten Freundschaften)
Die Statistik enthält alle Trainingsdaten des aktuellen Monats. Das Tracking von Freunden und die Navigation zu Freunden erfordert Run.GPS Trainer UV 2.1.0.
 

Leute in der Nähe


(Position nicht bekannt)
 

Navigationsrouten

Keine gespeicherten Routen.


 

Monatliche sportliche Leistung


lade ... 

Jährliche sportliche Leistung


lade ... 

Fotos

Noch keine Fotos hochgeladen.. 

Sportarten


Sportart # Distanz
km
Zeit Ø Geschw.
km/h
Kalorien
kcal
keine
 

Neueste Trainings

Keine Trainingsaufzeichnungen oder Tracks gefunden..
 

Trainingspläne

Noch keine Trainingspläne erstellt.

© 2018 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung